III razred – Linijska struktura programa – ZADACI ZA RAZMIŠLJANJE

Nakon što su učenici savladali linijsku strukturu programa stečeno znanje mogu da primene na nekim praktičnim zadacima.

Razmislite kako biste rešili sledeće zadatke i rešenja ostavite u komentaru ispod ovog teksta. Komentari će biti objavljeni tek nakon provere tačnosti rešenja.

Jedan učenik može da objavi samo rešenje jednog zadatka.

Za svaki zadatak će biti objavljeno samo jedno rešenje i to rešenje koje je prvo ispravno ostavljeno u komentaru.

Napomena: U komentaru treba da navedete redni broj zadatka, koje biste komponente postavili na obrazac i da napišete odgovarajuću proceduru.

ROK ZA PREDAJU REŠENJA ZADATAKA JE

21.11.2016. godine u 7,00 časova

Zadaci za razmišljanje (linijska struktura)

*Rešeni zadaci su obojeni plavom bojom*

 1. Napisati program koji pomaže kasirki da vrati kusur na osnovu cene i količine kupljenog artikla i količine novca koju je kupac dao(ovde se pretpostavlja da je kupljena samo jedna vrsta proizvoda). Kao rezultat treba ispisati koliki kusur treba da vrati kasirka.
 2. Napisati program koji izračunava prosečnu ocenu učeniku na osnovu ocena iz srpskog, matematike i engleskog.
 3. Napisati program koji će učitavati trocifren broj, a zatim štampati broj čije su cifre u inverznom poretku u odnosu na uneti broj. (pretpostaviti da je korisnik uneo trocifren broj, kasnije ćemo učiti kako proveriti da li je uneti broj trocifren)
 4. Napisati program koji vremenski interval dat u minutima izražava u satima i minutima.
 5. Napisati program kojim se izbacuje cifra desetica u prirodnom broju.
 6. Napisati program koji će učitavati katete pravouglog trougla, a zatim izračunavati i prikazivati na ekranu obim i površinu tog trougla.
 7. Napisati program koji će za unete brojeve a i b rešavati jednačinu b=x+a, i ispisivati dobijeni rezultat na ekranu.
 8. Napisati program koji će izračunavati površinu i zapreminu kvadra.
 9. Napisati program koji učitava stranice pravougaonika, zatim obe stranice uvećava za 3, a kao rezultat izračunava i prikazuje obim i površinu novonastalog pravougaonika.
 10. Napraviti odgovarajuću aplikaciju. Korisnik unosi dvocifren broj. Aplikacija treba da formira novi broj tako da se cifra desetice uveća za 1 a cifra jedinice za 2.
 11.  Napisati program koji će na osnovu cene jedne kutije cigareta u dinarima izračunavati koliko novca prosečan pušač potroši za 40 godina radnog veka, ako se uzme u obzir da troši 1 kutiju cigareta dnevno. Pri izračunavanju uzeti u obzir kamatu od 5% za ovaj period. Staviti da svaka godina ima 365 dana.
 12. Napraviti aplikaciju koja će za unetu dužinu puta u kilometrima računati dužinu puta u miljama (1 milja = 1,825 km)
 13. Napraviti aplikaciju koja će za unetu dužinu puta u miljama računati dužinu puta u kilometrima (1 milja = 1,825 km)
 14. Napraviti aplikaciju koja će uneti iznos u dinarima pretvarati u evre prema trenutno važećem kursu.
 15. Napraviti aplikaciju koja će uneti iznos u američkim dolarima pretvarati u dinare prema trenutno važećem kursu.
 16. Napraviti aplikaciju za izračunavanje indeksa telesne mase (BMI)
Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod III razred Object Pascal/Lazarus, programiranje i označen sa , , . Zabeležite stalnu vezu.

27 reagovanja na III razred – Linijska struktura programa – ZADACI ZA RAZMIŠLJANJE

 1. Nikolna kaže:

  4. zadatak

  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit 1, Button1, Button2
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); <za dugme Izračunaj
  var i, m, s:integer;
  begin
  i:= StrToInt (Edit1.Text);
  m:=i mod 60;
  s:=i div 60;
  Label4.Caption:=IntToStr(m);
  Label5.Caption:=IntToStr(s);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); <za dugme Izlaz
  begin
  close;
  end;

 2. Aleksa Nedeljkovic kaže:

  Dvanaesti zadatak:
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var a, b, c: real;
  begin
  a:= StrToFloat (Edit1.Text);
  b:= 1.825;
  c:= a/b;
  Label3.Caption:= FloatToStr (c);
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;
  end.

 3. Rešena su još dva zadatka – 9. i 13.
  Još šest zadataka čeka na vas da ih rešite 🙂

 4. Aleksandra kaže:

  Zadatak 9.

  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Edit2, Button1, Button2

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var
  a,b,p,o:integer;
  begin
  a:=StrToInt(Edit1.Text);
  b:=StrToInt(Edit2.Text);
  a:=a+3;
  b:=b+3;
  p:=a*b;
  o:=2*(a+b);
  Label6.Caption:=IntToStr(p);
  Label7.Caption:=IntToStr(o);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 5. Anja Bobic kaže:

  Trinaesti zadatak
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Edit2, Edit3, Button1, Button2
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  Var a, b: real;
  a:= StrToFloat (Edit1.Text);
  b:= a*1.825;
  Label4.Caption:=FloatToStr (b);
  end;
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 6. Vanja kaže:

  Zadatak 7.
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Edit1, Edit2, Button1

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var a,b,x :integer;
  begin
  a := StrToInt(edit1.text);
  b := StrToInt(edit2.text);

  x := b-a;

  label3.caption:=IntToStr(x);
  end;

  • Vanja je bila posebno vredna
   i uradila je tačno tri zadatka 7, 13. i 12.
   🙂
   Kako bi što više učenika dobilo šansu da
   njihovi zadaci budu objavljeni i nagrađeni
   objavila sam njeno rešenje samo jednog zadatka.

   Ostali zadaci čekaju na rešavanje 🙂

 7. Blagoje kaže:

  Može li šesnaesti zadatak ovako:

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  a, b, c, d: real;
  bmi: extended;
  begin
  a:= StrToFloat (Edit1.Text);
  b:= StrToFloat (Edit2.Text);
  c:= (b*b);
  d:= a/c;
  bmi:= round(d * 100) / 100;
  Label3.Caption:= FloatToStr (bmi);
  if bmi 40.00 then
  Begin
  Label4.Caption := ‘Ekstremna gojaznost’;
  End;
  if (bmi >= 18.50) and (bmi = 25.00) and (bmi = 30.00) and (bmi = 35.00) and (bmi <= 39.90) then
  Begin
  Label4.Caption := 'Normalna uhranjenost';
  end;
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;
  end.

  Slika: http://dodaj.rs/photos/20161112147897667372620.png
  Link: https://drive.google.com/open?id=0B7-48KZ3y1JGUTEyaEgwVzZic2s

  • Blagoje, može i ovako da se uradi 16. zadatak 🙂
   Jedino moram da napomenem
   da kod naredbe if nisi morao stavljati novi begin-end blok
   jer u ovom rešenju zadatka naredbe if sadrže samo jednu naredbu.

 8. Stiglo je jedno rešenje petog zadatka koje nije dobro.
  Izbaciti cifru desetica znači da ako korisnik unese broj 123 rezultat je 13
  tj .izbačena je cifra desetica broj „2“.

  Treba iskoristiti operacije
  celobrojnog deljenja DIV i
  ostatka pri deljenju MOD.

  Probajte ima još sasvim dovoljno vremena.

 9. Marko Nađ kaže:

  16. ZADATAK

  Komponente:
  Button1 (Izracunaj), Button2 (Izlaz), Label3 (Rezultat), Slika1(Indeks Telesne Mase), Slika2 (Slika formule), StringGrid1 (Tabela), TelesnaMasa(Konacna),RezultatKonacno, TelesnaVisina (Konacna), EditNum1(Telesna masa), EditNum2(Telesna Visina bez kvadrata), Label1, Label2.

  Procedura:

  //Privatna klasa za sliku

  private
  { private declarations }
  FImage: TPicture;

  // Telesna masa i Telesna visina

  TelesnaMasa.Text := (FloatToStr(StrToFloat(EditNum1.Text)));
  TelesnaVisina.Text := (FloatToStr(StrToFloat(EditNum2.Text) * StrToFloat(EditNum2.Text)));

  //Konacan rezultat( Telesna masa podeljena sa kvadratom telesne visine )

  RezultatKonacno.Text := (FloatToStr(StrToFloat(TelesnaMasa.Text) / StrToFloat(TelesnaVisina.Text)));

  //Ucitavanje slike pomocu komponente za sliku

  procedure TForm1.ImageClick(Sender: TObject);
  begin

  FImage.LoadFromFile(‘Slika.jpg’);

  end;

  //Zatvaranje aplikacije

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  Close;
  end;

  Link od slike: http://dodaj.rs/photos/20161111147889270682238.JPG

  Link zadatka: https://www.sendspace.com/file/yec7va

 10. Anastasija kaže:

  15. zadatak:
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Edit1, Button1, Button2

  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject);
  var a, b, c:real;
  begin
  a:= StrToFloat (Edit1.Text);
  b:= 112.38;
  c:=a*b;
  Label3.Caption:= FloatToStr (c);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
  begin
  close;
  end;

 11. Stiglo je još jedno rešenje 14. zadatka, ali ne može biti prihvaćeno
  jer nije tačno rešenje i jer je zadatak br. 14 već urađen.

 12. Povratni ping: Linijske strukture -zadaci | Časovi računarstva

 13. Anđela kaže:

  Četrnaesti zadatak:
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Edit1, Button1, Button2

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var a, b, c: real;
  begin
  a:= StrToFloat (Edit1.Text);
  b:= 122.77;
  c:= a/b;
  Label3.Caption:= FloatToStr (c);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 14. Antonija Jovičić kaže:

  6. zadatak
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Edit2, Button1, Button2, Label6, Label7, Label8

  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject);
  var a,b,d,c,O,P:Real;
  begin
  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=StrToFloat(Edit2.Text);
  d:=sqr(b)+sqr(a);
  c:=sqrt(d);
  O:=a+b+c;
  P:=a*b/2;
  Label3.Caption:=FloatToStr(c);
  Label4.Caption:=FloatToStr(O);
  Label5.Caption:=FloatToStr(P);

  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
  begin
  close;

  end;

  http://dodaj.rs/image/10971.html

  • Dobro je! 🙂
   Moglo je da se uradi i bez promenljive d
   tako što se c računa kao c := sqrt (sqr(b)+sqr(a))

   Za komponente predlažem da pogledate priloženu sliku
   i da prepoznate šta je šta.

 15. Milica Marić kaže:

  Osmi zadatak
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Label7, Edit1, Edit2, Edit3, Button1, Button2
  -Za dugme „izlaz“
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var
  a,b,c,p,v:integer;
  begin
  a:=StrToInt(Edit1.Text);
  b:=StrToInt(Edit2.Text);
  c:=StrToInt(Edit3.Text);
  p:=2*(a*b+a*c+b*c);
  v:=a*b*c;
  Label6.Caption:=IntToStr(p);
  Label7.Caption:=IntToStr(v);
  end;

 16. Bozidar Vujacic III4 kaže:

  Drugi zadatak
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Edit 1, Edit 2, Edit 3, Edit4, Button1, Button2
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var s, m, e, P:real;
  begin
  s:= StrToFloat (Edit1.Text);
  m:=StrToFloat (Edit2.Text);
  e:= StrToFloat (Edit3.Text);
  P:=(s+m+e)/3;
  Edit4.Text:= FloatToStr (P);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 17. Blagoje kaže:

  PRVI ZADATAK
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Edit2, Edit3, Button1, Button2

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); // Za dugme „Izracunaj“
  var a, b, c, d:integer;
  begin
  a:= StrToInt (Edit1.Text);
  b:= StrToInt (Edit2.Text);
  c:= StrToInt (Edit3.Text);
  d:= c-(a*b);
  Label4.Caption:= IntToStr (d);

  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); // Za dugme „Izlaz“
  begin
  close;
  end;

  Link od slike: http://dodaj.rs/photos/20161106147847116148907.png

Zatvoreno za komentare.