III razred – NAGRADNI ZADACI IZ PROGRAMIRANJA (I deo)

Nakon što su učenici savladali linijsku strukturu programa stečeno znanje mogu da primene na nekim praktičnim zadacima.

Razmislite kako biste rešili sledeće zadatke u razvojnom okruženju Lazarus i rešenja ostavite u komentaru ispod ovog teksta. Komentari će biti objavljeni tek nakon provere tačnosti rešenja. Za najuspešnije sledi nagrada 🙂

Zadatke možete da rešavate svi, ali nagrađeni mogu biti samo učenici kojima predajem teoriju (III-4, III-5, III-6) ili vežbe (grupa B u odeljenjima III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6).

Jedan učenik može da objavi samo rešenje jednog zadatka.

Za svaki zadatak će biti objavljeno samo jedno rešenje i to rešenje koje je prvo ispravno ostavljeno u komentaru.

Napomena: U komentaru treba da navedete redni broj zadatka, koje biste komponente postavili na obrazac i da napišete odgovarajuću proceduru.

ROK ZA PREDAJU REŠENJA ZADATAKA JE

3.11.2018. godine u 7,00 časova

10.11.2018. godine u 7,00 časova

Rok za predaju zadataka je istekao. Ostavljanje komentara više nije omogućeno.

Zadaci za razmišljanje (linijska struktura)

*Rešeni zadaci su obojeni plavom bojom*

 1. Napisati program koji pomaže kasirki da vrati kusur na osnovu cene i količine kupljenog artikla i količine novca koju je kupac dao(ovde se pretpostavlja da je kupljena samo jedna vrsta proizvoda). Kao rezultat treba ispisati koliki kusur treba da vrati kasirka.
 2. Napisati program koji izračunava prosečnu ocenu učeniku na osnovu ocena iz srpskog, matematike i engleskog.
 3. Napisati program koji će učitavati trocifren broj, a zatim štampati broj čije su cifre u inverznom poretku u odnosu na uneti broj. (pretpostaviti da je korisnik uneo trocifren broj, kasnije ćemo učiti kako proveriti da li je uneti broj trocifren)
 4. Napisati program koji vremenski interval dat u minutima izražava u satima i minutima.
 5. Napisati program kojim se izbacuje cifra desetica u prirodnom broju.
 6. Napisati program koji će učitavati katete pravouglog trougla, a zatim izračunavati i prikazivati na ekranu obim i površinu tog trougla.
 7. Napisati program koji će za unete brojeve a i b rešavati jednačinu b=x+a, i ispisivati dobijeni rezultat na ekranu.
 8. Napisati program koji će izračunavati površinu i zapreminu kvadra.
 9. Napisati program koji učitava stranice pravougaonika, zatim obe stranice uvećava za 3, a kao rezultat izračunava i prikazuje obim i površinu novonastalog pravougaonika.
 10. Napraviti odgovarajuću aplikaciju. Korisnik unosi dvocifren broj. Aplikacija treba da formira novi broj tako da se cifra desetice uveća za 1 a cifra jedinice za 2.
 11.  Napisati program koji će na osnovu cene jedne kutije cigareta u dinarima izračunavati koliko novca prosečan pušač potroši za 40 godina radnog veka, ako se uzme u obzir da troši 1 kutiju cigareta dnevno. Pri izračunavanju uzeti u obzir kamatu od 5% za ovaj period. Staviti da svaka godina ima 365 dana.
 12. Napraviti aplikaciju koja će za unetu dužinu puta u kilometrima računati dužinu puta u miljama (1 milja = 1,61 km)
 13. Napraviti aplikaciju koja će za unetu dužinu puta u miljama računati dužinu puta u kilometrima (1 km = 0,6214 milje)
 14. Napraviti aplikaciju koja će uneti iznos u dinarima pretvarati u evre prema trenutno važećem kursu.
 15. Napraviti aplikaciju koja će uneti iznos u američkim dolarima pretvarati u dinare prema trenutno važećem kursu.
 16. Napraviti aplikaciju za izračunavanje indeksa telesne mase (BMI)
Ovaj unos je objavljen pod III razred Object Pascal/Lazarus, programiranje i označen sa , , , , . Zabeležite stalnu vezu.

9 reagovanja na III razred – NAGRADNI ZADACI IZ PROGRAMIRANJA (I deo)

 1. Andjela Simic kaže:

  Zadatak 3.
  Komponente: Label1, Label2, Button1, Button2, Edit
  Za dugme Napiši broj u inverznom poretku

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  x,a,j,d,s,b:integer;
  begin
  label1.caption := ‘Unesi jedan trocifren broj:’;
  x:=strtoint (edit1.text);
  j:=x mod 10;
  a:=x div 10;
  d:=a mod 10;
  s:=x div 100;
  b:=j*100+d*10+s;
  label2.caption := inttostr(b);

  end;
  Za dugme Izlaz
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 2. Ksenija kaže:

  zadatak 7.
  Komponente: Label1, Label2, Edit1, Edit2, Button1
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var a,b,x:integer;
  begin
  a:= StrToInt(edit1.text);
  b:= StrToInt(edit2.text);
  x:= b-a;
  ShowMessage (‘Rezultat je ‘ + IntToStr(x) );
  end;

  Napomena: Rezultat se ispisuje na ekranu pomoću ShowMessage.

 3. Matija kaže:

  12. zadatak
  procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
  var a, b, c : real;
  begin
  a:=StrToFloat(Edit1.Text);
  b:=1.61;
  c:=a/b;
  Label3.Caption:=FloatToStr(c);
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject);
  begin
  close;
  end;

 4. Katarina P. kaže:

  4. zadatak
  Komponente: Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Button1, Button2
  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject); < za dugme Izračunaj
  var i, m, s: integer;
  begin
  i:=StrToInt(Edit1.Text);
  m:= i mod 60;
  s:= i div 60;
  Label4.Caption:=IntToStr(m);
  Label5.Caption:=IntToStr(s);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender:Tobject); < za dugme Izlaz
  begin
  close;
  end;

 5. Martina Banovic kaže:

  Martina Banovic
  2. zadatak
  Label1, Edit1, Edit2,Edit3, Button1

  ProcedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject);
  VAR
  i:int;
  s,m,e: integer;
  p:real;
  prosek:string;
  begin
  Val(Edit1.Text,s,i);
  Val(Edit2.Text,m,i);
  Val(Edit3.Text,e,i);
  p:=(s+m+e)/3;
  str(prosek:3:2,p);
  Label1.Caption(`Prosek`:+p);
  end;

 6. Katarina kaže:

  14.zadatak
  Label1, Label2, Label3, Edit1, Button1, Button2

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  var a, b ,c: real;
  begin
  a:= StrToFloat(Edit1.Text);
  b:= 118.3;
  c:= a/b;
  Label3.Caption:= FloatToStr (c);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  close;
  end;

 7. 1. zadatak

  Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Edit1, Edit2, Edit3, Button1

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  a:integer;
  c,n,k:real;
  begin
  c:=StrToFloat(Edit1.Text);
  a:=StrToInt(Edit2.Text);
  n:=StrToFloat(Edit3.Text);
  k:=n-(c*a);
  Label5.Caption:=FloatToStr(k);
  end;

 8. volimruski kaže:

  15.
  procedure TForm1. Button1Click(Sender: TObject);
  var
  i: integer;
  dolari, din: real;
  rez: string;
  begin
  Val(Edit1.Text, dolari, i);
  din:= dolari*103.57;
  Str(din:10:2, rez);
  ShowMessage(‘Iznos u dinarima je’ + rez);
  end;

 9. Anastasija kaže:

  8. ZADATAK
  3 Edita
  5 Labela
  2 Buttona

  procedure TForm1.BtnIzracunajClick(Sender:TObject);

  var
  i: integer;
  a, b, c, P, V: real;
  rez: string;
  begin
  Val(Edit1.Text, a, i);
  Val(Edit2.Text, b, i);
  Val(Edit3.Text, c, i);
  P:= 2*(a*b+a*c+b*c);
  Str (P:8:2, rez);
  Label4.Caption:= ‘Površina je’ + rez;
  V:=a*b*c;
  Str(V:8:2, rez);
  Label5.Caption:=’Zapremina je’ + rez;

  end;

Zatvoreno za komentare.