IV razred – Računarske mreže

Pitanja za razmišljanje:

* Šta su računarske mreže?

* Zašto se računari povezuju u mreže?

* Zašto su mreže slojevito organizovane?

* Šta su mrežni protokoli?

* Šta su mrežni hardver, komunikacioni vodovi i mrežni softver?

Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Internet, Ostalo | Označeno sa , | 1 komentar

III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)

Vrlo često je potrebno da se u nekom programu jedna ista naredba ponavlja više puta. Ukoliko je broj ponavljanja naredbi unapred poznat, moguće je rešiti ovakve situacije uzastopnim navođenjem iste naredbe, ali se to ne preporučuje (programski kod postaje nepregledan i predugačak). Probleme u kojima se unapred ne zna koliko puta je potrebno izvršiti neku naredbu nije moguće rešiti bez poznavanja naredbi za organizaciju ciklusa.

Naredbe ponavljanja omogućavaju višestruko izvršavanje jedne ili više naredbi u toku jednog izvršavanja programa. Naredbe čije se izvršavanje ponavlja u toku jednog izvršavanja programa obrazuju ciklus (petlju).

U Pascal – u postoje tri naredbe za opis ciklusa:

naredba FOR

naredba WHILE

naredba REPEAT Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod III razred Object Pascal/Lazarus, Ostalo, programiranje | Označeno sa , , , , , | Ostavite komentar

I razred – Microsoft Word – rad sa tabelama i slikama

tabela

Vrlo često je u okviru teksta potrebno dodati i urediti tabelu sa željenim podacima ili ubaciti neku sliku u tekst. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obrada teksta | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

PODSETNIK: Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova

Bez obzira da li je reč o izradi referata, seminarskih ili maturskih radova, učenici ponavljaju uglavnom iste greške. Pre nekoliko godina odlučila sam da na jednom mestu navedem najčešće greške i savete za njihov izbegavanje u nadi da će se broj grešaka smanjiti, a jednog dana možda i potpuno iščeznuti. Neke od navedenih grešaka su i dalje prisutne, zato sledi podsetik za sve učenike koji će ovih dana pisati svoje referate i maturske radove 🙂

Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Ostalo | Označeno sa , , , , , , | Ostavite komentar

I razred – Obrada teksta uz pomoć računara

nova-skolska-2016-2017-godina-701x647Na samom kraju prvog polugodišta učenici I razreda su se upoznali sa osnovnim pojmovima o obradi teksta uz pomoć računara, a zatim je usledilo nekoliko praktičnih zadataka. U nastavku ovog teksta pronaći ćete kratak podsetnik na osnovne pojmove vezane za obradu teksta na računaru i zadatke sa prethodnih časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Obrada teksta | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

III razred – priprema za prvi pismeni zadatak

Učenici trećeg razreda gimnazije imaju pismeni zadatak iz predmeta računarstvo i informatika, po jedan pismeni zadatak u svakom polugodištu. Došlo je vreme da ponovimo gradivo i pripremimo se za prvi pismeni zadatak. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod III razred Object Pascal/Lazarus, Ostalo, programiranje | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

SQL – zadaci za vežbanje

Nakon što ste naučili osnovne pojmove vezane za relacione baze podataka i rad sa podacima proverite svoje znanje jezika SQL i naredbe SELECT.

SQL – zadaci za vežbanje sa rešenjima

Objavljeno pod Baze podataka | Označeno sa , , , | Ostavite komentar