II razred – Uvod u programiranje (Pajton)

U prvom razredu ste se upoznali sa pojmom algoritma, njegovim osobinama i različitim strukturama. Lekcije se možete podsetiti OVDE

Ove godine naučićete da pišete programe u jednom tekstualnom programskom jeziku – Python. Nastavite sa čitanjem

Advertisements
Objavljeno pod programiranje | Označeno sa , | Ostavite komentar

IV razred – TEORIJA: IP adresa i sistem domenskih imena – DNS

Kada smo govorili o računarskim mrežama naveli smo pet osnovnih slojeva u računarskim mrežama:

  1. aplikativni sloj
  2. transportni sloj
  3. mrežni sloj
  4. sloj veze podataka i
  5. fizički sloj.

Dva osnovna zadatka mrežnog sloja su adresiranje i rutiranje. Adresiranje je neophodno da bi se mogao jedinstveno odrediti uređaj do kojeg se poruke dostavljaju i zbog toga svaki uređaj priključen na mređu mora da ima adresu koja ga jedinstveno identifikuje. Rutiranje podrazumeva određivanje putanje kojom će se podaci kretati kroz unutrašnjost mreže. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod računarske mreže | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

IV razred – TEORIJA: Lokalne računarske mreže

Pitanja za razmišljanje:

* Šta su računarske mreže?

* Zašto se računari povezuju u mreže?

* Zašto su mreže slojevito organizovane?

* Šta su mrežni protokoli?

* Šta su mrežni hardver, komunikacioni vodovi i mrežni softver?

Šta je računarska mreža? Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod računarske mreže | Označeno sa , | 1 komentar

IV razred – TEORIJA: Forme i izveštaji u programu Microsoft Access

Glavna razlika između izveštaja (Reports) i formulara (Forms) je u njihovoj nameni. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Baze podataka | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

SAT PROGRAMIRANJA 2017

 

#hourofcode Ove godine globalna akcija „Sat programiranja“ organizuje se od 4. do 10. decembra. I naša škola će učestvovati u ovoj akciji sa nizom različitih aktivnosti. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod programiranje, SEKCIJA IZ PROGRAMIRANJA | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

IV razred – TEORIJA: Kreiranje upita i osnovne SQL komande

SQL (Structured Query Language) je jezik za relacione baze podataka. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Baze podataka | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

Zaštićeno: SEKCIJA – SUBOTA 28.10.2017.

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Objavljeno pod programiranje