SEKCIJA iz programiranja

SEKCIJA IZ PROGRAMIRANJA 2018/19.

U toku je prijavljivanje učenika za sekciju iz programiranja…

SEKCIJA IZ PROGRAMIRANJA 2017/18.

SUBOTA, 30.9.2017. godine od 8,oo do 10,00 časova

PONEDELJAK, 2.10.2017. godine od 12,oo do 13,oo časova

ČETVRTAK, 5.10.2017. godine od 12,oo do 13,oo časova

ČETVRTAK, 19.10.2017. godine od 12,oo do 13,oo časova

ČETVRTAK, 26.10.2017. godine od 12,oo do 13,oo časova

SUBOTA, 28.10.2017. godine od 8,oo do 10,oo časova

PONEDELJAK, 4.12.2017. godine od 12,oo do 13,oo časova