Bezbedan Internet za sve (SID 2017, ugledni čas, rezulati upitnika, film…)

Naša škola je i ove godine obeležila Svetski dan bezbednosti na Internetu koji se tradicionalno obeležava početkom februara. Kako je ovo važna tema ona nam je aktuelna tokom cele godine, a ne samo jednog dana. U martu mesecu održala sam ugledne časove za učenike prvog razreda,  a nastavne jedinice su bile:

  1. Zaštita mladih od opasnosti i zlostavljanja na internetu
  2. Internet – bonton.

Tom prilikom učenici su popunjavali UPITNIK za istraživanje onlajn nasilja iz perspektivne žrtve. Rezultati upitnika su detaljno analizirani pojedinačno za svako odeljenje i na nivou generacije.

Više o svemu ovome u nastavku teksta…  Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Fejsbuk, Internet | Označeno sa , , , , , | Ostavite komentar

I razred – ALGORITMI

Za učenike I razreda (grupa B) zakazan je kontrolni zadatak iz oblasti „Uvod u algoritme“: Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Ostalo, programiranje | Označeno sa , , , | Ostavite komentar

Uspeh na takmičenju iz programiranja šk. 2016/17. godina

Početkom kalendarske godine organizuju se Kvalifikacije za takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola. Učenici koji na kvalifikacijama postignu određeni broj bodova plasiraju se na Okružno takmičenje. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod III razred Object Pascal/Lazarus, programiranje, Programski jezik Delphi, Programski jezik Pascal | Označeno sa , , | Ostavite komentar

IV razred – IP adresa i sistem domenskih imena – DNS

Kada smo govorili o računarskim mrežama naveli smo pet osnovnih slojeva u računarskim mrežama:

  1. aplikativni sloj
  2. transportni sloj
  3. mrežni sloj
  4. sloj veze podataka i
  5. fizički sloj.

Dva osnovna zadatka mrežnog sloja su adresiranje i rutiranje. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod računarske mreže | Označeno sa , , , , | Ostavite komentar

III razred: Naredbe za organizaciju ciklusa – NAGRADNI ZADACI

08---nagradni-zadaciNakon što su učenici savladali naredbe za organizaciju ciklusa FOR, WHILE i REPEAT stečeno znanje mogu da primene na nekim praktičnim zadacima.

Za rešavanje sledećih zadataka potrebno dobro poznavanje svega što smo do sada učili, ali su malo drugačiji od zadataka koje smo radili na časovima. Učenici koji prvi tačno reše jedan od ovih zadataka i njegovo rešenje ostave u komentaru biće adekvatno nagrađeni 🙂  Učenicima koji tačno reše neki od zadataka, a ipak ne budu „prvi“ sledi utešna nagrada 🙂 Jedan učenik može biti nagrađen za samo jedan zadatak. Svaki trud se „isplati“, a sticanje znanja ne treba posebno ni spominjati – podrazumeva se… Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod III razred Object Pascal/Lazarus, Ostalo, programiranje | Označeno sa , , | 12 komentara

IV razred – Računarske mreže

Pitanja za razmišljanje:

* Šta su računarske mreže?

* Zašto se računari povezuju u mreže?

* Zašto su mreže slojevito organizovane?

* Šta su mrežni protokoli?

* Šta su mrežni hardver, komunikacioni vodovi i mrežni softver?

Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Internet, Ostalo | Označeno sa , | 1 komentar

III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)

Vrlo često je potrebno da se u nekom programu jedna ista naredba ponavlja više puta. Ukoliko je broj ponavljanja naredbi unapred poznat, moguće je rešiti ovakve situacije uzastopnim navođenjem iste naredbe, ali se to ne preporučuje (programski kod postaje nepregledan i predugačak). Probleme u kojima se unapred ne zna koliko puta je potrebno izvršiti neku naredbu nije moguće rešiti bez poznavanja naredbi za organizaciju ciklusa.

Naredbe ponavljanja omogućavaju višestruko izvršavanje jedne ili više naredbi u toku jednog izvršavanja programa. Naredbe čije se izvršavanje ponavlja u toku jednog izvršavanja programa obrazuju ciklus (petlju).

U Pascal – u postoje tri naredbe za opis ciklusa:

naredba FOR

naredba WHILE

naredba REPEAT Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod III razred Object Pascal/Lazarus, Ostalo, programiranje | Označeno sa , , , , , | Ostavite komentar