Portfolio

Spoljašnja procena efekata rada 4.2.2016.

Stručno usavršavanje van ustanove 1.9.2018.

 

Ugledni časovi

15.5.2018. „Internet i jezička kultura“
Priprema za čas

5.12.2017. „Osobine kvadratne funkcije i crtanje grafika u programu Microsoft Excel“
Priprema za čas

27-31. mart 2017. Ugledni čas (blok od dva časa)
1. Zaštita mladih od opasnosti i zlostavljanja na internetu
2. Internet-bonton
Priprema za čas
Materijali sa časa i rezultati upitnika

16. 9. 2016. Ugledni čas (blok od dva časa)
1. Istorijat razvoja računara
2. Društvene promene i razvoj informacionih tehnologija u svetu i kod nas
Priprema za čas
Materijali sa časa

 

Takmičenje „Dabar“

šk. 2017/18.

         

šk. 2015/16.

Sat programiranja